LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1977 J. Kollár

Pamätná minca, strieborná; 125. výročie úmrtia
CSSR_50K9_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#87 N#133 BJ#100
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 28.12.1976 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Andrej Peter
reverz: Andrej Peter
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét J. Kollára, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1977 - 5.53 8,78 14,95 - 75 + 5 proof

K 125. výročiu úmrtia básnika Jána Kollára bola v decembri 1976 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 164/1976 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Andrej Peter.

Na líci pamätnej striebornej mince je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava v neuzavrenom kruhu názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50 Kčs“ je umiestnené v dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom. Vľavo i vpravo od označenia hodnoty je umiestnený štylizovaný lipový lístok.

Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je portrét Jána Kollára. Jeho meno „JÁN KOLLÁR“ a letopočty „1852-1977“ sú umiestnené v dvoch riadkoch pod portrétom. Autorova značka „A.P“ je umiestnená pod letopočtami uprostred.

Hrana je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 29 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 25.05.2013