LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 20 Kč 1933 Tri postavy

Obehová minca, strieborný dvadsaťkorunák
CSR1_20K.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#17 N#12 BJ#12
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 12 g
Priemer: 34 mm
Hrúbka: 1,6 mm
Hrana: hladká s ornamentom do hĺbky
Farba: belavá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 22.3.1934 [3]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jaroslav Horejc
reverz: Jaroslav Horejc
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: Tri postavy, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1933 7,8 12,- 18,- - - 2 280
1934 7,8 12,- 18,- - - 3 280

Strieborné dvadsaťkorunáky začala mincovňa v Kremnici raziť v roku 1933. Do obehu sa dostali v marci 1934.

Autorom oboch strán mince je Jaroslav Horejc.

Na lícnej strane mince je stredný štátny znak republiky Československej a v opise do kruhu je text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Rok výroby je uvedený nad štátnym znakom.

Na rubovej strane mince sú tri postavy s drobnými atribútmi charakterizujúcimi tri odvetvia: priemysel (kladivo), poľnohospodárstvo (pluh) a obchod (Caduceus, Merkurova palica). Vľavo je číslica „20“, vpravo skratka „Kč“. Dolu pod postavami je autorova značka „J H“.

Hrana je hladká, s ornamentom do hĺbky. Na oboch stranách mince je plochá obruba. Okolo obruby je na oboch stranách mince perlovec.

Štátne a iné verejné pokladnice prijímali dvadsaťkorunáky bez obmedzenia na množstvo. V súkromnom platobnom styku nikto nebol povinný prijať viac dvadsaťkorunákov ako za 500 Kč.
Revidované 27.9.2012; 10.12.2012; 4.5.2013