LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 50 Kčs 1991 Karlovy Vary

Pamätná minca, strieborná; tradícia českých kúpeľov
CSFR_50K4_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#157 N#188
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 7 g (±1%)
Priemer: 27 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 31.10.1991 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: J. Truhlíková-Spěváková
reverz: J. Truhlíková-Spěváková
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Kúpeľný dom Imperiál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1991 - - 15,6 26,- - 75 + 5 proof

Na pripomenutie bohatej tradície českých kúpeľov bola koncom októbra 1991 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 402/1991 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs s motívom Karlových Varov.

Autorkou návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková.

Na líci päťdesiatkorunáka je bližšie k ľavému okraju mince umiestený štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA“ v opise pri okraji mince je v pravej dolnej časti prerušený štylizovaným žriedlovým prameňom. Označenie hodnoty „50 Kčs“ je nad štátnym znakom, pod ním je letopočet „1991“.

Na rube päťdesiatkorunáka je v ľavej časti socha kamzíka na skale, vpravo kúpeľný dom Imperiál so skupinou stromov. Názov „KARLOVY VARY“ je v dvoch riadkoch v pravej časti dole. Autorkina značka „JTS“ je umiestnená vpravo medzi stromami a okrajom mince.

Hrana pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 9 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 06.06.2013