LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 100 Kčs 1992 Lidice a Ležáky

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie vyhladenia
CSFR_100K5_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#161 N#190
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 10.06.1992 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: J. Truhlíková-Spěváková
reverz: J. Truhlíková-Spěváková
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Kríž, tŕňový veniec
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1992 - - 13,- 28,6 - 70 + 3p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 26 437 + 1 409p

Na uctenie pamiatky obetí z Lidíc a Ležákov k 50. výročiu vyhladenia týchto obcí bola v júni 1992 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 268/1992 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorkou návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková.

Na líci stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNÍ REPUBLIKA“ je v neuzavrenom opise pri okraji mince. Nad štátnym znakom je letopočet „1992“, pod štátnym znakom v dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube stokorunáka je kríž s tŕňovým vencom. Pri spodnom okraji mince je v opise nápis „LIDICE LEŽÁKY“. Autorkina značka „JTS“ je umiestnená pri pravom okraji mince.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 73 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 8 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000. Demonetizovaných bolo 19 600 mincí, z toho bolo 3 500 mincí v kvalite proof. [4]
Revidované 4.10.2012; 08.06.2013