LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 10 Kčs 1968 Národné divadlo

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie základného kameňa
CSSR_10K4_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#63 N#114 BJ#81
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 12 g (±1%)
Priemer: 30 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 24.04.1968 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jiří Harcuba
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz:
reverz:
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1968 - 19,5 26,- 52,- 55 a)

Pamätný strieborný desaťkorunák bol vydaný vyhláškou ministra financií č. 51/1968 k 100. výročiu položenia základného kameňa Národného divadla v Prahe.

Autorom návrhu mince je akademický sochár Jiří Harcuba.

Na líci pamätnej striebornej desaťkorunáčky je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním označenie hodnoty „10“. V takmer uzavretom kruhu je umiestnený nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube mince je v bočnom pohľade zobrazená súčasť budovy Národného divadla - antický trojzáprah (triga), riadený ženou s ratolesťou v pravej ruke. Pod trojzáprahom sú vo vodorovnom riadku letopočty „1868-1968“. Opis „NÁRODNÉ DIVADLO V PRAHE“ je umiestnený pri ľavom okraji mince. Meno autora návrhu mince „HARCUBA“ je umiestnené pri pravom okraji mince.

Hrana mince je hladká s opakujúcim sa ornamentom z krížikov v dvoch polohách, ktorý je vyhotovený vlisom.

Vyrobených bolo 60 tis. kusov, z toho 5 tis. v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 32 rokov.
Revidované 4.10.2012; 16.05.2013