LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

2 Euro SK 2013 - bimetál - Konštantín a Metod

1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda
SK 2E2_.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#128
Zloženie: medinikel, niklová mosadz, nikel
Hmotnosť: 8,50 g
Priemer: 25,75 mm
Hrúbka: 2,20 mm
Hrana: jemné vrúbkovanie, nápis
Farba: vonkajšia časť strieborná, vnútorná zlatá
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 05.07.2013 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Hric
reverz: Luycx Luc
Popis averz: Konštantín a Metod
reverz: Európa vpravo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2013 2,10 2,25 2,65 3,30 6 1 000,0*
2013 - - - 9,00 - 7,0c
2013 - - - 7,99 - ? f
2013 - - - 100,00 - 10,3p
2013 - - - 27,60 - 4,0s

* - vrátane zber. kariet, súborov mincí a vyhotovenia proof;
c - zberateľské karty (coincards);
f - farbené;
p - proof;
s - súbory obehových mincí SR 2013 s priloženou pamätnou mincou.


Pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu boli v júli 2013 vydané do obehu pamätné euromince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Mince majú rovnaké technické parametre a rovnakú rubovú (spoločnú) stranu ako obehové euromince.

Na národnej strane pamätnej euromince sú vyobrazení solúnski bratia Konštantín a Metod so symbolickým dvojkrížom vychádzajúcim z trojvršia, ktorý je súčasne biskupskou berlou, čo vyjadruje spojenie symbolu štátnosti a symbolu kresťanstva a akcentuje význam misie oboch bratov, ktorá prispela k zabezpečeniu plnej suverenity a legitimity Veľkej Moravy – najstaršieho slovanského štátu v strednej Európe. Konštantín drží v rukách knihu, ktorá predstavuje vzdelanosť a vieru, Metod je vyobrazený s kostolom ako symbolom viery a cirkvi. V spodnej časti pamätnej euromince je v opise vnútorného kruhu zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“ a za ním sú letopočty „863“ a „2013“ oddelené od seba grafickými značkami. V hornej časti pamätnej euromince sú v opise vnútorného kruhu zľava doprava nápisy „KONŠTANTÍN“ a „METOD“. Autorova značka, štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Mgr. art. Miroslava Hrica, ArtD. „mh“, je v ľavej časti pamätnej euromince a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je v jej pravej časti. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.

Na hrane pamätnej euromince je nápis „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.

Pamätná eurominca má v celej eurozóne štatút zákonného platidla.

Boli vydané zberateľské karty (náklad 7 000 ks) s vloženou pamätnou 2 € mincou. Karty sú číslované. Okrem toho bol vydaný súbor obehových euromincí 2013 (náklad 4 000 ks) s priloženou pamätnou 2 € mincou. Pre potreby a prezentačné účely NBS boli vydané (náklad 10 300 ks) pamätné 2 € mince v špičkovej kvalite (proof).
Revidované 4.10.2012; 22.11.2013; 27.01.2016