LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1981 Prvý let do vesmíru

Pamätná minca, strieborná; 20. výročie
CSSR_100K11_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#103 N#145
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 28.04.1981 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jiří Věneček
reverz: Jiří Věneček
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Hlava kozmonauta, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1981 - - 11,7 22,75 - 95 + 5 proof

Pri príležitosti 20. výročia prvého letu človeka do vesmíru bola koncom apríla 1981 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 38/1981 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Jiří Věneček.

Na líci pamätnej mince je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v jednom riadku označenie hodnoty „100 Kčs“. V opise do kruhu zľava je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube pamätného stokorunáka je hlava kozmonauta v prilbe, vľavo od nej je štylizované naznačenie rakety a jej obežnej dráhy. V opise dolnej polovice rubovej strany pamätného strieborného stokorunáka je text „ČLOVĚK V KOSMU“ a letopočty „1961●1981“. Autorova značka „V“ je umiestnená uprostred pod kozmonautovou prilbou.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 100 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 19 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013