LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 10 Ks 1944 Knieža Pribina

Obehová minca, strieborný desaťkorunák
SR1_10K_1944.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#9.1(9.2) N#32 BJ#27
Zloženie: Ag 50% Cu 50%
Hmotnosť: 7 g
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,4 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 10.8.1944 [1, 2, 3, 4]
do: 31.12.1947 [4, 5, 6]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ladislav Majerský
reverz: Ladislav Majerský
Popis averz: Znak SR obklopený lúčmi, názov SR, rok
reverz: Knieža Pribina, za ním bojovník a biskup, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1944 5,2 6,5 15,6 - - 1 381
1944? 6,5 9,1 19,5 - - ?
Existujú varianty:
  • KM 9.1 krížik na kaplnke
  • KM 9.2 bez krížika na kaplnke

Strieborné desaťkorunáky začala mincovňa raziť v roku 1944. Do obehu sa dostali v auguste 1944.

Autorom návrhu mince je Ladislav Majerský.

Na lícnej strane mince je štátny znak Slovenskej republiky obklopený lúčmi. V opise do kruhu je text „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod znakom je rok razby. Pred a za rokom je symbol.

Na rubovej strane je Knieža Pribina stojaci za základným kameňom prvého kresťanského kostola na našom území. Za Pribinom stojí bojovník s mečom a biskup držiaci miniatúru chrámu (kaplnky). Vľavo od postáv sú číslice „10“, vpravo „Ks“. V hornom oblúku opisu je text „PRIBINA 861 KNIEŽA SLOVENSKA“, pred rokom 861 je kríž. Pod základným kameňom je text „DESAŤ KORÚN“, pred a za týmto textom je ornament. Na spodku základného kameňa vpravo je meno autora návrhu mince.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba. Okolo obruby je na oboch stranách mince perlovec.

Tieto strieborné desaťkorunáky platili aj v obnovenej ČSR.

V Slovenskej republike dočasne platili aj strieborné desaťkorunáky z ČSR.
Revidované 4.10.2012; 5.5.2013