LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

10 euro SK 2013 - striebro - Matica slovenská

Matica slovenská – 150. výročie založenia
SK 10E11.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#131
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (±1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (±0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 02.08.2013 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
nominál, budova Matice sl.
reverz: portréty Š. Moyzesa,
K. Kuzmányho, J. Francisciho
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2013 11,69 13,50 17,25 24,50 R 3,15  
2013 - - - 29,50 R 5,95 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 15 000 ks.


Pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej v auguste 2013 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Karol Ličko.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je dobové zobrazenie prvej budovy Matice slovenskej v Martine doplnené zobrazením prvých Stanov Matice slovenskej z roku 1863. V strede mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je názov štátu „SLOVENSKO“. Letopočet „2013“ je pod názvom štátu. Pri pravom okraji mince je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“. Značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora mince „KL“) sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

Na rube zberateľskej euromince sú zobrazené portréty prvých vedúcich predstaviteľov Matice slovenskej – predsedu Štefana Moyzesa a podpredsedov Karola Kuzmányho a Jána Francisciho. V hornej časti mincového poľa je rok založenia Matice slovenskej „1863“. Pod ním je v troch riadkoch nápis „ZALOŽENIE MATICE SLOVENSKEJ“.

Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „NAJSTARŠIA KULTÚRNA USTANOVIZEŇ SLOVÁKOV“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým listom.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 03.02.2016