LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2003 Anton Bernolák, bankovka

Pamätná minca, strieborná; 10. výročie zriadenia NBS
images/coins/SR2_200K_b.png
Katal.číslo: KM#70 N#ZSK_9
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 31,21 g (+0,62 g)
Priemer: 57,2x30,4 mm
Hrúbka:
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: obdĺžnik
Platnosť od: 10.11.2003 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: A. Bernolák
reverz: Mestská veža v Trnave
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - - 6p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 10. výročia zriadenia Národnej banky Slovenska a prechodu na slovenskú menu bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 431/2003 Z. z. vydaná do obehu pamätná strieborná mince s motívom bankovky v nominálnej hodnote 200 Sk. Súčasne boli do obehu vydané pamätné mince s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1000 Sk a 5000 Sk. Pamätné mince boli vydané ako súbor siedmich mincí obdĺžnikového tvaru vo vyhotovení určenom na zberateľské účely. Národná banka Slovenska začala súbor mincí predávať 19.12.2003[3] za cenu 12 tisíc Sk (398,33 €).

Autorom návrhu dvestokorunovej bankovky je akademický maliar Jozef Bubák.

Autorom reliéfneho prepisu lícnej strany bankovky je Štefan Novotný.

Na líci dvestokorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený portrét Antona Bernoláka. V spodnej časti vľavo od portrétu Antona Bernoláka je v dvoch riadkoch meno a priezvisko osobnosti zobrazenej na minci „ANTON BERNOLÁK“. Vľavo hore od portrétu Antona Bernoláka je veľké číslo „200“ označujúce nominálnu hodnotu dvestokorunáka a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „DVESTO SLOVENSKÝCH KORÚN“. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „200“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“ a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod portrétom Antona Bernoláka je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „200“. Vľavo hore sú v rámčeku písmená „Sk“ a pri spodnom okraji mince sú vyobrazené štylizované lipové listy. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

Autorkou reliéfneho prepisu rubovej strany bankovky je Mária Poldaufová.

Na rube dvestokorunáka na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr je vyobrazená historická veduta Trnavy z 18. storočia so zakomponovaným súčasným vyobrazením renesančnej mestskej veže. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „200“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „200“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. Pri hornom okraji sú v rámčeku zrkadlovo obrátené písmená „Sk“, pod ktorými sú v smere zhora nadol faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa, text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

Hrany dvestokorunáka sú hladké.

Vyrobených bolo 6 tisíc mincí vo vyhotovení proof, len pre sady mincí.
Revidované 4.10.2012; 25.06.2013