LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1971 P. O. Hviezdoslav

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie úmrtia
CSSR_50K3_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#72 N#122 BJ#89
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 27.10.1971 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: František David
reverz: František David
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Profil P. O. Hviezdoslava
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1971 - 5.53 9,75 26,- - 45

K 50. výročiu úmrtia slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava bola v októbri 1971 vyhláškou ministra financií č. 124/1971 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu pamätnej striebornej mince je akademický sochár profesor František David.

Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky a vedľa neho v opise zľava vo dvoch riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50“ je umiestnené pod štátnym znakom dole.

Na rube pamätnej striebornej päťdesiatkorunáčky je ľavý profil P. O. Hviezdoslava. Jeho meno „PAVOL ORSZÁGH“ je umiestnené pri ľavom okraji v opise, pseudonym „HVIEZDOSLAV“ v podobe vlastnoručného básnikovho podpisu uprostred dole. V opise pri pravom okraji sú umiestnené letopočty „1921-1971“. Autorova značka „D“ je umiestnená dole.

Hrana je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa kosoštvorcov a bodiek.

Vyrobených bolo 50 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 29 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 24.05.2013