LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1998 Slovenská národná galéria

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie založenia
SR2_200K21_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#41 N#MPSK_21
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,75 mm (±0,15)
Hrana: nápis do hĺbky „GOTIKA A BAROK V ZBIERKACH SNG“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 13.12.1997 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Virčík
reverz: Milan Virčík
Popis averz: Madona s Ježiškom, názov a znak štátu, nominál
reverz: Barokové dielo „Dcéry kráľa Lykoméda“
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1998 - - 19,5 39,- - 15 + 1,6p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 700 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej národnej galérie bola v decembri 1997 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 338/1997 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Milan Virčík.

Na líci dvestokorunáka je v mincovom poli vyobrazené gotické dielo „Madona s Ježiškom z Popradu“ (ďalej len „madona“) od levočského maliara zo zbierok slovenského gotického umenia Slovenskej národnej galérie. Nad vyobrazením madony je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Vpravo od madony je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pod ním v dvoch riadkoch označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Letopočet razby „1998“ je umiestnený pod madonou pri spodnom okraji dvestokorunáka. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka.

Na rube dvestokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazené barokové dielo „Dcéry kráľa Lykoméda“ od talianskych maliarov G. Coliho a F. Gherardiho zo zbierok svetového umenia Slovenskej národnej galérie, nad ktorým je v dvoch riadkoch umiestnený text „SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA“. Letopočty „1948“ a „1998“ označujúce rok založenia Slovenskej národnej galérie a rok päťdesiateho výročia jej založenia sú v dvoch riadkoch pri pravom okraji dvestokorunáka.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „GOTIKA A BAROK V ZBIERKACH SNG“. Začiatok a koniec textu je oddelený motívom v tvare kvetu zo spony na rúchu madony.

Vyrobených bolo 15 tisíc mincí v bežnej kvalite a 1 600 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 700 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 17.06.2013