LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 2006 Mojmír II.

Pamätná minca, zlatá; posledný panovník Veľkej Moravy
SR2_5000K8_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: N#ZSK_13
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (+0,8 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,45 mm (±0,15 mm)
Hrana: vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.11.2006 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Kostil sv. Margity, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Mojmír II.
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2006 - - - - - 4p
p - špičková kvalita (proof)

Na pripomenutie posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II. bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 556/2006 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 21.11.2006[3] za cenu 8 500 Sk (225,72 €).

Autorom návrhu oboch strán mince je Miroslav Ronai.

Na líci päťtisíckorunáka v strede hornej časti mincového poľa je zobrazený Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch; po jeho stranách sú vyobrazené náušnice z obdobia Veľkomoravskej ríše. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v spodnej časti päťtisíckorunáka tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je v ľavej časti šikmo zhora nadol a slovo „REPUBLIKA“ v pravej časti šikmo zdola nahor. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky a pod ním letopočet razby „2006“. Nad štátnym znakom Slovenskej republiky je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „Sk 5000“. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu päťtisíckorunáka Miroslava Ronaia „MR“ sú vedľa náušnice pri pravom okraji päťtisíckorunáka a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je vedľa náušnice pri ľavom okraji päťtisíckorunáka.

Na rube päťtisíckorunáka je zobrazený fiktívny portrét posledného panovníka Veľkomoravskej ríše Mojmíra II. z profilu (ďalej len „portrét“). V strede pod portrétom je na štylizovanom pozadí rukoväť meča. Vľavo od portrétu je zobrazená náušnica a časti dvoch mečov a vpravo od portrétu ozdoba konského postroja. V ľavej časti päťtisíckorunáka je šikmo zhora nadol v dvoch riadkoch nápis „VEĽKOMORAVSKÉ KNIEŽA“ a v pravej spodnej časti päťtisíckorunáka šikmo zdola nahor meno „MOJMÍR II.“. Pri pravom hornom okraji päťtisíckorunáka sú vedľa ozdoby konského postroja umiestnené letopočty ,,894 . 906“ pripomínajúce obdobie, v ktorom posledný panovník Veľkomoravskej ríše Mojmír II. vládol.

Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 4 tisíc mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 24.06.2013