LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 2005 Slovenský kras

Pamätná minca, strieborná; ochrana prírody a krajiny
SR2_500K7_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#85 N#MPSK_45
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.03.2005 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Strnádky, znak a názov štátu, nominál
reverz: Kvapľová jaskyňa, kvet, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2005 - - - 84,5 - 8,5 + 3,6p
p - špičková kvalita (proof)

Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny bola začiatkom marca 2005 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 52/2005 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Slovenský kras.

Autorkou návrhu oboch strán mince je Mária Poldaufová.

Na líci päťstokorunáka v hornej časti sú v polkruhu vyobrazené dve strnádky cia sediace na konári stromu. Pod vyobrazením strnádok cia je označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“ a pod ňou štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava od horného okraja päťstokorunáka smerom dole.

Na rube päťstokorunáka je vyobrazená kvapľová jaskyňa a kvet kandík psí (ďalej len „kvet“). Pod vyobrazením kvetu je letopočet razby „2005“ a v opise zľava doprava od horného okraja päťstokorunáka smerom dole je názov národného parku „NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ KRAS“. Iniciálky autorky výtvarného návrhu päťstokorunáka sochárky Márie Poldaufovej „MP“ a značka Bižuterie Česká Mincovna, a.s., štylizované písmená „ČM“ sú umiestnené v pravej spodnej časti kvapľovej jaskyne.

Na hrane päťstokorunáka je reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu.

Vyrobených bolo 8 500 mincí v bežnej kvalite a 3 600 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 19.06.2013