LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1983 Národné divadlo

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie otvorenia
CSSR_100K18_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#111 N#152
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 03.10.1983 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Budova Nár.divadla, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1983 - - 11,7 22,75 - 140 + 10 proof

Na 100. výročie otvorenia Národného divadla bola v októbri 1983 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 98/1983 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs. Súčasne bola k tejto príležitosti vydaná aj pamätná minca 500 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Vladimír Oppl.

Na líci pamätnej mince je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním vo vnútornom opise označenie „100 Kčs“, vo vonkajšom opise zľava v neuzavretom kruhu je názov „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Na rube stokorunáka je historická budova Národného divadla. V opise nad ňou je názov „NÁRODNÍ DIVADLO“, pod ňou letopočty „1883 - 1983“. Autorova značka „OV“ je pri ľavom dolnom kraji budovy.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 150 tisíc kusov, z toho 10 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 17 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013