LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 2000 Samuel Mikovíni

Pamätná minca, strieborná; 250. výročie úmrtia
SR2_500K4_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#53 N#MPSK_31
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,1 mm (±0,15 mm)
Hrana: reliéfny nápis „KARTOGRAF – MATEMATIK – STAVITEĽ ... “
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 30.03.2000 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Virčík
reverz: Milan Virčík
Popis averz: Mikoviniho mapa, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: S. Mikovini, zememeračské prístroje
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2000 - - 48,75 78,- - 10,1 + 1,5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 600 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 250. výročia úmrtia kartografa, matematika, staviteľa Samuela Mikovíniho bola koncom marca 2000 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 109/2000 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Milan Virčík.

Na líci päťstokorunáka je vyobrazená časť Bratislavskej župy z Mikovíniho mapy z roku 1733. V strednej časti je ozdobný fragment mapy s Bratislavským hradom v pozadí a v hornej časti detail mapy s dobovým názvom mesta Bratislava. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený v strednej časti pri pravom okraji mince a nad ním je v dvoch riadkoch označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. Pri spodnom okraji mince je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a pod ním je letopočet razby „2000“.

Na rube päťstokorunáka v ľavej časti je vyobrazený portrét Samuela Mikovíniho. V pravej časti sú zememeračské prístroje vzťahujúce sa k jeho kartografickej práci a nad nimi je vyobrazená slnečná sústava. Meno a priezvisko „SAMUEL MIKOVÍNI“ a letopočty jeho narodenia a úmrtia „1686-1750“ sú v troch riadkoch umiestnené nad vyobrazením slnečnej sústavy. Štylizované iniciálky autora návrhu päťstokorunáka Ing. Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené vpravo od portrétu pri spodnom okraji päťstokorunáka.

Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „KARTOGRAF – MATEMATIK – STAVITEĽ ... “. Začiatok a koniec nápisu je oddelený deliacou značkou v tvare slnka.

Vyrobených bolo 10 100 mincí v bežnej kvalite a 1 500 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 600 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 19.06.2013