LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1999 Slovenská filharmónia

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie založenia
SR2_200K23_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#49 N#MPSK_29
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,7 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky: „HUDBA – UNIVERZÁLNA REČ ĽUDSTVA“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 29.07.1999 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Michal Gavula
reverz: Michal Gavula
Popis averz: Fasáda Reduty, názov a znak štátu, nominál, rok
reverz: Arkier Reduty, siluety hudobných nástrojov
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1999 - - 19,5 45,5 - 12,7 + 1,4p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 300 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej filharmónie bola v júli 1999 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 189/1999 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Michal Gavula.

Na líci dvestokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazený motív z výzdoby fasády nad oknom historickej budovy Reduty (ďalej len „reduta“) s vyobrazením čelnej steny vo Veľkej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie s píšťalami hudobného nástroja organu. Názov štátu „Slovenská republika“ je umiestnený po stranách reduty tak, že slovo „Slovenská“ je vľavo a slovo „republika“ vpravo od nej. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený pod redutou. V dvoch riadkoch vľavo od štátneho znaku je označenie hodnoty dvestokorunáka a vpravo letopočet razby „1999“, pod ktorým sú štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Michala Gavulu a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazený arkier reduty, do ktorého sú symetricky zakomponované siluety hudobných nástrojov. Názov „Slovenská filharmónia“ je umiestnený po stranách arkiera tak, že slovo „Slovenská“ je vľavo a slovo „filharmónia“ vpravo od neho. Pod arkierom sú letopočty „1949 – 1999“ označujúce rok založenia Slovenskej filharmónie a rok päťdesiateho výročia jej založenia.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky: „HUDBA – UNIVERZÁLNA REČ ĽUDSTVA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený husľami.

Vyrobených bolo 12 700 mincí v bežnej kvalite a 1 400 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 300 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 17.06.2013