LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1993 Spisovná slovenčina

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie kodifikácie
SR2_200K_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#19 N#MPSK_2
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±1%)
Priemer: 34 mm
Hrúbka:
Hrana: vlys – lipové lístky
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 6.12.1993 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: J. M. Hurban, Ľ. Štúr,
M. M. Hodža
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 19,5 45,5 - 35 + 2p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 6 182 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3] ;

Pri príležitosti 150. výročia kodifikácie spisovnej slovenčiny bola začiatkom decembra 1993 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 281/1993 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Miroslav Ronai.

Na líci dvestokorunáka je v strede mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „200 Sk“. Nad štátnym znakom pri hornom okraji mince je uprostred umiestnený letopočet razby „1993“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v polkruhu zľava doprava pri spodnom okraji mince.

Na rube dvestokorunáka je zobrazený trojportrét Jozefa Miloslava Hurbana, Ľudovíta Štúra a Michala Miloslava Hodžu. Iniciálky mien a priezviská týchto významných osobností sú umiestnené pod ich portrétmi. Letopočty „1843-1993“ sú v dvoch riadkoch pod iniciálkou mena a priezviskom Ľudovíta Štúra. Nápis „150 ROKOV SPISOVNEJ SLOVENČINY“ je v polkruhu zľava doprava pri spodnom okraji mince. Iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka Miroslava Ronaia „MR“ sú umiestené vľavo od portrétu Jozefa Miloslava Hurbana. Značka Štátnej mincovne Kremnica, „MK“ medzi dvoma razidlami, je umiestnená nad iniciálkami mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka.

Na hrane pamätného strieborného dvestokorunáka je vlys - lipové lístky.

Vyrobených bolo 35 tisíc kusov v bežnej kvalite a 2 tisíc v kvalite proof. Demonetizovaných bolo 6 182 kusov v bežnej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 11.11.2012; 14.06.2013