LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 1 h 1953 Jeden halier

Obehová minca, hliníkový jednohaliernik
CSR3_1h_1955.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#35 N#55 BJ#46
Zloženie: Al
Hmotnosť: 0,5 g
Priemer: 16 mm
Hrúbka: 1 mm
Hrana: hladká
Farba: bielošedá
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.06.1953 [1, 2]
do: 31.07.1993 v SR [3]
30.04.1993 v ČR [4]
Mincovňa: Leningrad, Kremnica
Autor averz: neznámy
reverz: neznámy
Popis averz: Nominál, lipové ratolesti
reverz: Znak a názov štátu, rok
Najľahšia minca v ČSR
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1953 - 0,13 0,33 - - 30 000
1954 - 0,13 0,33 - - ?
1955 - 0,2 0,65 - - ?
1956 - 0,13 0,33 - - ?
1957 - 0,13 0,33 - - ?
1958 0,33 0,46 0,98 - - ?
1959 - 0,2 0,65 - - ?
1960 - 0,13 0,33 - - ?

Minca bola daná do obehu 1.6.1953. Prvé jednohalierniky dané do obehu v r. 1953 boli razené v Leningrade. Ostatné mince s rokom 1953 a všetky vyššie ročníky boli razené v Kremnici [6].

Autor mince nie je známy (niekto zo ZSSR [5]).

Na lícnej strane je číslica „1“ vyjadrujúca nominálnu hodnotu mince. Po obvode mince sú dve lipové vetvičky, ktoré sú pod číslicou zviazané stužkou. Nad číslicou je päťcípa hviezda.

Na rubovej strane mince je štátny znak, pod ním je rok razby. V opise je „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.

Hrana je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Minca platila aj v ČSFR a po jej zániku aj v SR a ČR, ich platnosť sa skončila až v r. 1993. Spolu bolo vyrobených takmer 190 mil. kusov, v obehu boli viac ako 40 rokov.
Revidované 4.10.2012; 7.5.2013