LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 100 Kčs 1990 Veľká Pardubická

Pamätná minca, strieborná; 100. konanie pretekov
CSFR_100K_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#141 N#180,196
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 15.09.1990 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: J. Truhlíková-Spěváková
reverz: J. Truhlíková-Spěváková
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Dva kone v skoku, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1990v - - - 260,0 - 2p   
1990  - - 19,5 32,5 - 67 + 3p d)
v - nevydaná minca so starým znakom
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 5799 + 1431p

Pri príležitosti 100. konania pretekov Veľká pardubická bola v septembri 1990 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 358/1990 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademická sochárka Jarmila Truhlíková-Spěváková.

Na líci pamätnej mince je v strednej časti vľavo štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vpravo od neho je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri okraji mince.

Na rube stokorunáka sú vyobrazené dva kone v skoku. Pod nimi vľavo je v troch riadkoch text „1990 100. VELKÁ PARDUBICKÁ“. Autorkina značka „JTS“ je umiestnená vpravo pri okraji mince nad kopytom koňa.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Výroba mincí začala so starým znakom bez súhlasu ŠBČS. Všetky vyrobené kusy boli zničené až na 2 tisíc kusov, ktoré odkúpila ŠBČS. Po opuncovaní boli po roku 1997 rozpredané na zberateľské účely. [4] Minca má dva punce po stranách štátneho znaku, jeden nesie označenie „SBČS“ a druhý „500“. [5]

So znakom ČSFR bolo vyrobených 70 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 10 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 07.06.2013