LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 25 Kčs 1969 SNP

Pamätná minca, strieborná; 25. výročie
CSSR_25K2_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#67 N#117 BJ#84
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 16 g (±1%)
Priemer: 34 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: 25. VYROCIE SLOVENSKEHO NARODNEHO POVSTANIA
Platnosť od: 27.08.1969 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jiří Harcuba
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Vrchy, plamene, SNP, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1969 - 58,5 97,5 123,5 - 25 a)

Pamätný strieborný dvadsaťpäťkorunák bol vydaný v auguste 1969 vyhláškou ministra financií č. 101/1969 Zb. k 25. výročiu Slovenského národného povstania.

Autorom návrhu mince je akademický sochár Jiří Harcuba.

Na líci pamätného strieborného dvadsaťpäťkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch vodorovných riadkoch nápis ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod nápisom je umiestnené označenie hodnoty „25 Kčs“.

Na rube pamätnej mincesú na pozadí slovenských vrchov zobrazené symbolické plamene rozhorievajúceho sa ľudového povstania. Pri ľavom okraji mince je umiestnený v kruhu nápis „SNP 1944“; letopočet „1969“ je vo vodorovnom riadku vpravo hore. Meno autora„HARCUBA“ je umiestnené pri dolnom okraji mince.

Hrana pamätného strieborného dvadsaťpäťkorunáka je hladká s nápisom „25. VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA“, ktorý je vyhotovený vlisom.

Vyrobených bolo 30 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 31 rokov.
Revidované 4.10.2012; 16.05.2013