LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1982 Konská železnica

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie
CSSR_100K14_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#107 N#148
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 21.06.1982 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ladislav Kozák
reverz: Ladislav Kozák
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Vozeň ťahaný koňmi, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1982 - - 15,6 22,75 - 115 + 5 proof

Pri príležitosti 150. výročia začatia dopravy na konskej železnici České Budějovice - Linec bola v januári 1982 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 54/1982 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Ladislav Kozák.

Na líci mince je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky. Pod ním je v štyroch riadkoch označenie hodnoty „Kčs 100“ a názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách a dole pri okraji mince sú štylizované lipové lístky.

Na rube pamätného stokorunáka je osobný vozeň ťahaný dvoma koňmi po koľajach konskej železnice. Nad ním je v opise text „KONĚSPŘEŽNÁ ŽELEZNICE“. Pod koľajami je v dvoch riadkoch text „ČESKÉ BUDĚJOVICE LINEC 1832 - 1982“. Autorova značka „LK“ je umiestnená dole pri okraji mince.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 120 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 18 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013