LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1977 Václav Hollar

Pamätná minca, strieborná; 300. výročie úmrtia
CSSR_100K4_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#88 N#134 BJ#101
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 15 g (±1%)
Priemer: 33 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 24.03.1977 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: František David
reverz: Jan Mlýnek
Popis averz:
reverz:
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1977 - 13,- 15,6 22,75 - 95 + 5 proof

K 300. výročiu úmrtia grafika a rytca Václava Hollara bola v marci 1977 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 17/1977 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na lícnu stranu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár František David. Je na nej štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava dole v neuzavretom kruhu názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je umiestnené v dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom. Autorova značka „D“ je umiestnená vedľa pravého dolného rohu pavézy.

Autorom návrhu na rubovú stranu pamätného stokorunáka je Jan Mlýnek. Je na nej portrét Václava Hollara v ľavom profile. Jeho meno je umiestnené v opise vľavo, letopočty „1677-1977“ v dvoch riadkoch vľavo v úrovni goliera. Autorova značka „M“ je umiestnená pod portrétom.

Na hrane pamätnej mince je opakujúci sa vlys vlnovky a bodky.

Vyrobených bolo 100 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 23 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013