LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 1995 OSN

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie založenia
CR_200K7_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#17 N#MPCZ8
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná,
proof - hladká
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 11.10.1995[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: František Skrbek
reverz: František Skrbek
Popis averz: Názov a znak štátu, 200 Kč
reverz: Náznak radaru, obrysy svetadielov
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1995--- 20,001024,5  
1995---160,00 R 2,5 p
p - proof

Pri príležitosti 50. výročia založenia Organizácie spojených národov bola v okróbri 1995 vyhláškou Českej národnej banky č. 214/1995 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je František Skrbek.

Na líci dvestokorunáka je veľký štátny znak Českej republiky umiestnený bližšie k ľavému hornému okraju mince. Názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri pravom okraji mince. Pod štátnym znakom vľavo je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“. Značka Českej mincovne v Jablonci nad Nisou, ktorá dvestokorunák razila, je umiestnená pod štátnym znakom vpravo.

Na rube dvestokorunáka vychádza hlavný motív zo znaku Organizácie spojených národov. Kruhová mapa sveta, ktorá pokrýva prevažnú časť mincového poľa, je štylizovaná do podoby obrazovky rádiolokátora so smerovou anténou. V ľavej hornej časti obrazovky rádiolokátora sú medzi prekríženými vavrínovými vetvičkami nad sebou umiestnené letopočty „1945“ a „1995“. Letopočty sú oddelené vodorovnou linkou. Pri spodnom a pravom okraji mince je neuzavretý opis „ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ“. Iniciála priezviska autora „S“ je umiestnená v spodnej časti mince medzi vertikálnou osou rádiolokátora a vyobrazením afrického kontinentu.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú (250 vrúbkov[2]), minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu.

Vyrobených bolo 24 500 kusov v bežnej kvalite a 2 500 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[3] bolo 5 233 kusov v bežnej kvalite a 57 kusov v kvalite proof.
Revidované 4.10.2012; 28.11.2013; 16.10.2016; 05.02.2020