LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 1999 Kremnické toliare

Pamätná minca, strieborná; 500. výročie začatia razby
SR2_500K2_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#50 N#MPSK_28
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1%)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: reliéfny nápis „GULDINER – PREDCHODCA TOLIARA“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 25.06.1999 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Virčík
reverz: Milan Virčík
Popis averz: Razba mincí, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: toliare, Kremnica
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1999 - - 58,5 520,- - 12,4 + 1,4p
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 500. výročia začatia razby prvých toliarových mincí na Slovensku v Kremnici bola v júni 1999 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 158/1999 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Milan Virčík.

Na líci päťstokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazený proces razby mincí v stredoveku, v ktorého spodnej časti je umiestnené označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“. V medzikruží vytvorenom perlovcom a okrajom mince je v opise zľava doprava od spodného okraja mince názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, ktorý v hornej časti rozdeľuje štátny znak Slovenskej republiky s drobnými ornamentmi po stranách. V spodnej časti medzikružia medzi dvoma ornamentmi je letopočet razby „1999“. Vpravo od letopočtu sú umiestnené štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu päťstokorunáka Ing. Milana Virčíka „MV“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

Na rube päťstokorunáka sú uprostred mincového poľa vyobrazené pôvodné toliarové mince a dobový pohľad na miesto ich razby, mesto Kremnica. Nad nimi je letopočet „1499“ označujúci začiatok razby toliarových mincí na Slovensku a názov mesta „KREMNICA“. V medzikruží vytvorenom perlovcom a okrajom mince je v opise zľava doprava od spodného okraja mince text „500. VÝROČIE RAZBY PRVÝCH TOLIAROVÝCH MINCÍ“. Slová textu sú oddelené drobnými ornamentmi.

Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „GULDINER – PREDCHODCA TOLIARA“. Na konci textu je ornament.

Vyrobených bolo 12 400 mincí v bežnej kvalite a 1 400 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 19.06.2013