LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 10 h 1974 Desať halierov

Obehová minca, hliníkový desaťhaliernik
CSSR_10h3_1974.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#80 N#71 BJ#55
Zloženie: Al
Hmotnosť: 0,9 g (±2,5%)
Priemer: 18,2 mm
Hrúbka: 1,6 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 01.12.1974 [1]
do: 31.12.1993 v SR [2]
31.07.1993 v ČR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: František David
reverz: František David
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1974 - 0,13 0,33 - - 11 470
1975 - 0,13 0,33 - - 41 002
1976 - 0,13 0,33 - - 182 000
1977 - 0,13 0,33 - - 151 760
1978 - 0,13 0,33 - - 62 620
1979 - 0,13 0,33 - - 30 240
1980 - 0,13 0,33 - - 31 280
1981 - 0,13 0,33 - - 43 616
1982 - 0,13 0,33 - - 74 569
1983 - 0,13 0,33 - - 50 560
1984 - 0,13 0,33 - - 40 370
1985 - 0,13 0,33 - - 92 930
1986 - 0,13 0,33 - - 87 260
1987 - 0,13 0,33 - - 30 030
1988 - 0,13 0,33 - - 47 480
1989 - 0,13 0,33 - - 50 300
1990 - 0,13 0,33 - - 25 220

Minca bola daná do obehu v decembri 1974 vyhláškou č. 82/1974.

Autor mince je František David.

Na lícnej strane mince je štátny znak Československej socialistickej republiky. V opise je text „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je rok výroby.

Na rube desaťhaliernika je nominálna hodnota veľkými číslicami „10“, pod ktorými je malé „h“. Nad číslicami je päťcípa hviezda. Autorova značka „D“ je vľavo pod základňou číslice „1“.

Hrana mince je hladká. Po oboch stranách mince je plochá obruba.

Tieto desaťhalierniky platili aj v ČSFR a po jej zániku dočasne aj v SR a ČR. V obehu boli 19 rokov. Spolu bolo vyrobených viac ako 1 mld kusov.
Revidované 4.10.2012; 12.5.2013