LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1978 Julius Fučík

Pamätná minca, strieborná; 75. výročie narodenia
CSSR_100K5_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#92 N#136 BJ#103
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 15 g (±1%)
Priemer: 33 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: LIDE MEL JSEM VAS RAD BDETE!
Platnosť od: 31.01.1978 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét J. Fučíka, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1978 - 13,- 15,6 22,75 - 75 + 5 proof

K 75. výročiu narodenia komunistického novinára Juliusa Fučíka bola koncom januára 1978 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 11/1978 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je Vladimír Oppl.

Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred v hornej časti umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava dole v neuzavretom kruhu.

Na rube pamätného stokorunáka je portrét Juliusa Fučíka z ľavého profilu. Jeho meno „JULIUS FUČÍK“ je umiestnené v opise vľavo, letopočty „1903-1978“ vpravo od portrétu. Autorova značka „O“ je umiestnená uprostred pod portrétom.

Na hrane pamätnej mince je text „* LIDÉ MĚL JSEM VÁS RÁD * BDĚTE!“ vyhotovený vlisom.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 22 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013