LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 1 d 1978 Karol IV.

Obchodná minca, zlatý dukát; 600. výročie úmrtia
CSSR_1d_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: X#M28 N#138a
Zloženie: Au 98,6% Cu 1,4%
Hmotnosť: 3,491 g (±0,1%)
Priemer: 19,75 mm
Hrúbka:
Hrana: jemne vrúbkovaná
Platnosť od:
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Petr Formánek
reverz: Petr Formánek
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Portrét Karola IV.
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1978 - 140 180 - - 7,707
1979 - 180 220 - - 3,283
1980 - 220 260 - - 1,808
1981 - 180 220 - - 2,138
1982 - 180 220 - - 2,382

Pri príležitosti 600. výročia úmrtia Karola IV. začali podľa nariadenia vlády č. 57/1978 Zb. v Kremnici raziť československý jednodukát, 2 dukát, 5 dukát a 10 dukát. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj strieborná 100 Kčs pamätná minca.

Autorom návrhu na zlatý jednodukát je akademický sochár Petr Formánek.

Na lícnej strane jednodukáta je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava dole v dvoch neuzavretých kruhoch. Uprostred pod štátnym znakom je letopočet razby.

Na rubovej strane jednodukáta je portrét Karola IV. v pravom trojštvrťovom profile. Vľavo od portrétu je gotický štít s českým levom, vpravo v úrovni čela je iniciála „K“. Pri okraji mince vpravo dole je meno „KAREL IV.“, vpravo hore letopočty „1346-1378“. S výnimkou miest, kde sa plastika koruny a zdobeného rúcha dotýka plochej obruby, je na obvode rubovej strany drobný perlovec. Autorova značka „F“ je pod portrétom.

Hrana zlatého dukátu je jemne vrúbkovaná.

Tieto jednodukáty (s obsahom rýdzeho zlata 3,4210 g) sa razili aj v nasledovných rokoch až do roku 1982.


Rok 1978 1979 1980 1981 1982
Limit ks 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Vyrobených ks 15 106 5 000 4 732 4 996 5 107
Zničených ks 7 399 1 717 2 924 2 858 2 725
Stav ks 7 707 3 283 1 808 2 138 2 382

Limity stanovené nariadením vlády č. 57/1978 Zb. neboli naplnené a v auguste 1997 [3] bola časť nepredaných zásob týchto dukátov fyzicky zničená.


Dukáty neboli súčasťou sústavy zákonných peňazí.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013