LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČaM 10 h 1940 Karlov most

Obehová minca, zinkový desaťhaliernik
CaM_10h.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#1 N#20 BJ#15
Zloženie: Zn (čistota ±1%)
Hmotnosť: 1,89 g(±3%)
Priemer: 17 mm
Hrúbka:
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 25.11.1940 [1]
do: 31.12.1951 v ČSR [3]
Mincovňa: Lysá nad Labem
Autor averz: Jaroslav Eder
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Znak a názov štátu
reverz: Karlov most, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1940 0,7 2,8 18,- - 82 114
1941 0,6 2,8 17,- - ? a)
1942 0,6 2,8 17,- - ? a)
1943 0,6 3,- 17,- - ? a)
1944 1,1 4,5 25,- - ? a)

Zinkové desaťhalierniky začala mincovňa v Lysej nad Labem raziť v r. 1940. V tomto roku sa aj dostali do obehu.

Autorom návrhu lícnej strany mince je Jaroslav Eder. Je na nej menší znak protektorátu (český lev), pod ním je rok razby. V hornej časti opisu je text „Böhmen Und Mähren“, v dolnej „ČECHY A MORAVA“. Medzi nemeckým a českým textom sú dve ozdoby z piatich bodov.

Autorom návrhu rubovej strany mince je Otakar Španiel. Návrh je prevzatý z desaťhaliernika razeného v ČSR. Jeho hlavným motívom je Karlov most v Prahe. Zobrazené sú tri mostné piliere, na každom je socha. Pod mostom je 12 vlnoviek znázorňujúcich vlny Vltavy. Pod stredným pilierom sú vlny prekryté kruhom, v ktorom sú čislice „10“, nominálna hodnota mince.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Tieto zinkové desaťhalierniky platili aj po obnovení ČSR [2] až do konca roka 1951 [3] .

V Protektoráte Čechy a Morava dočasne platili aj mediniklové desaťhalierniky razené v Kremnici. V rokoch 1939 a 1940 ich mincovňa v Kremnici [4] dodala do protektorátu 11 mil. ks [5] .
Revidované 4.10.2012; 19.12.2012