LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1989 17. november 1939

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie udalostí
CSSR_100K31_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#135 N#177
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 03.04.1989 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Bradna
reverz: Ján Bradna
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Ostnaté drôty, pečať, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1989 - - 18,2 32,5 Est. 67 + 3 proof

K 50. výročiu udalostí 17. novembra 1939 bola začiatkom apríla 1989 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 40/1989 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Ján Bradna.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je na pozadí ostatných drôtov vyobrazená poškodená pečať Univerzity Karlovej. V hornej časti je v dvoch riadkoch nápis „17. LISTOPAD 1939 - 1989“. Autorova značka „JB“ je uprostred dole.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 70 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 11 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013