LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 2001 Tretie tisícročie

Pamätná minca, trimetalová; začiatok
SR2_5000K4_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#58 N#ZSK_6
Zloženie: Ag Au Pt 99,9%
Hmotnosť: 37,63 g (+0,43 g)
Priemer: 50 mm
Hrúbka: 3,2 mm (±0,35 mm)
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: trojuholník so zaoblenými stranami
Platnosť od: 08.12.2000 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok, oko
reverz: Tri ruky
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2001 - - - 520,- - 8p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti začiatku tretieho tisícročia bola na základe vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 419/2000 Z. z. vydaná pamätná jednostranne trimetalová minca v hodnote 5 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 20.12.2000[3] za cenu 5 900 Sk (196 €).

Päťtisíckorunák má tvar trojuholníka so zaoblenými stranami. Je zo striebra, zlata a platiny rýdzosti 999. Celková hmotnosť päťtisíckorunáka je 37,63 g s povolenou hornou odchýlkou 0,43 g. Opísaný priemer cez vrcholy je 50 mm a hrúbka 3,2 mm; vzdialenosť vrcholov od stredov protiľahlých strán je 43,5 mm. Povolená celková horná a dolná odchýlka vo vzdialenosti vrcholov od stredov protiľahlých strán je 0,20 mm a v hrúbke 0,35 mm. Hmotnosť striebornej platničky je 31,10 g, zlatej platničky 6,22 g a platinovej platničky 0,31 g; priemer zlatej platničky je 24 mm a platinovej platničky 5 mm. Povolená horná odchýlka v hmotnosti striebra 0,4 g, v hmotnosti zlata 0,02 g a povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti platiny je 0,01 g.

Autorom návrhu oboch strán mince je Patrik Kovačovský.

Na líci päťtisíckorunáka je do stredu základnej striebornej platničky vložená zlatá platnička a do jej stredu platinová platnička. Uprostred mincového poľa sú na zlatej platničke vyobrazené kruhy znázorňujúce vesmír s trojuholníkom vo vnútri. V centrálnej časti znázorneného vesmíru je umiestnené štylizované Slnko a linkami vytvorené štylizované oko s astrologickými symbolmi planét na dúhovke. Dúhovka oka a astrologické symboly planét sú umiestnené na platinovej platničke. Smerom k spodnej časti päťtisíckorunáka sú vyobrazené hviezdy a planéty s časťami ich obežných dráh v pravej spodnej časti s dominujúcou planétou Zem. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený po stranách päťtisíckorunáka tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je zdola nahor vľavo a slovo „REPUBLIKA“ zhora nadol vpravo. Názov štátu je rozdelený štátnym znakom Slovenskej republiky, pod ktorým je umiestnený letopočet razby „2001“. Označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5000 Sk“ je v spodnej časti mince; vpravo od nej sú umiestnené štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu päťtisíckorunáka Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ a vľavo značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

Na rube päťtisíckorunáka je vyobrazená kompozícia troch rúk, ktoré vychádzajú z vrcholov mince a ukazovákmi sa spájajú v jej strede. Na ich pozadí je umiestnená kružnica, vo vnútri ktorej sú písmená gréckej abecedy „α“ a „Ω“. Slovenský nápis „NOVÉ TISÍCROČIE“ a latinský nápis „TERTIO MILLENNIO“ sú umiestnené po stranách päťtisíckorunáka tak, že vytvárajú trojuholník. Pri ľavom okraji zdola nahor je slovo „NOVÉ“ a zhora nadol slovo „TERTIO“; obidve slová sú oddelené štylizovanou hviezdou. Slovo „TISÍCROČIE“ je pri pravom okraji zhora nadol a slovo „MILLENNIO“ pri spodnom okraji mince.

Hrana päťtisíckorunáka je hladká.

Vyrobených bolo 8 tisíc mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 21.06.2013