LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

5 Kč ČR 1993 - poniklovaný päťkorunák - Karlov most

Obehová minca
CR 5K.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#8 N#CZ_6
Zloženie: Galvanicky poniklovaná oceľ.
Hmotnosť: 4,8 g (±0.15 g)
Priemer: 23 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 1,85 mm (±0.13 mm)
Hrana: Hladká
Magnetizmus: Áno
Tvar: Okrúhly
Platnosť od: 30.06.1993 [1]
do:
Mincovňa: Winipeg, ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Jiří Harcuba
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz: Český lev, názov štátu, rok
reverz: 5 Kč, Karlov most
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 70 001  a
1994 14 400  a
1994 30 475   
1995 20 155   
1996 5 054   
1997 40   
1997 1,5p
1998 25   
1998 2,6p
1999 29,5
1999 2  p
2000 26   
2000 2,5p
2001 25   
2001 2,5p
2002 21 345   
2002 3,5p
2003 22   
2003 3  p
2004 35   
2004 4  p
2005

a - Royal Canadian Mint, Winnipeg.

p - proof


Koncom júna 1993 bola na základe vyhlášky Českej národnej banky č. 143/1993 Sb. vydaná do obehu minca 5 Kč vzor 1993.

Autorom návrhu oboch strán mince je akademický sochár Jiří Harcuba.

Na líci päťkorunáka je ako symbol českej štátnosti český lev. Názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod levom. Pod názvom štátu je letopočet razby a pod ním je umiestnená značka mincovne, ktorá mincu razila.

Na rube päťkorunáka je výrazné označenie hodnoty mince číslicou „5“. Na pozadí číslice je štylizované vyobrazenie Karlovho mosta s hladinou Vltavy. Nad prvým mostným oblúkom zľava je lipový lístok a nad ním, situovaná zdola nahor, skratka peňažnej jednotky „Kč“. Lipový lístok spolu so skratkou peňažnej jednotky symbolicky znázorňuje jednu z veží Karlovho mosta. Autorom návrhu päťkorunáčkou je akademický sochár Jiří Harcuba, iniciálka jeho mena „H“ je pri spodnom okraji mince uprostred.

Hrana mince je hladká.
Revidované 4.10.2012; 25.11.2013