LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 50 h 1921 Zväzky klasov

Obehová minca, mediniklový päťdesiathaliernik
CSR1_50h.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#2 N#6 BJ#6
Zloženie: Cu 80% Ni 20%
Hmotnosť: 5 g
Priemer: 22 mm
Hrúbka: 1,8 mm
Hrana: vrúbkovaná
Farba: striebrožltá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 18.02.1922 [3]
do: 31.05.1941 v SR [5]
30.9.1941 v Prot. ČaM [10]
31.05.1953 v ČSR [6, 8]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: Lipové konáre, klasy, nominál
Minca sa dostala do obehu naraz s 20 h.
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1921 0,6  2,2  7,9 - -  3 000
1922 0,5  1,2  6,2 - - 37 000
1924 0,5  1,2  6,6 - - 10 000
1925 1,5  6,8 22,- - -  1 415
1926 9,1 29,- 86,- - R  1 585
1927 1,4  5,7 18,- - -  2 000
1931 0,6  2,1  6,2 - -  6 000
Najvzácnejší je r. 1926.

Mediniklové päťdesiathalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť už v roku 1921. Do obehu sa dostali naraz s dvadsaťhaliernikmi vo februári 1922. Je to druhá minca zo sústavy drobných mincí, ktorá bola vybudovaná na základe zákonov č. 94/1921 Zb. (20 h, 50 h, 1 Kč) a č. 195/1922 Zb. (10 h, 5 h, 2 h).

Autorom návrhu oboch strán päťdesiathaliernika je Otakar Španiel.

Na lícnej strane mince je malý znak republiky Československej a v opise do kruhu zľava je text v dvoch riadkoch „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Rok výroby je uvedený pod štátnym znakom.

Na rubovej strane mince sú dva zväzky klasov s dvomi lipovými vetvičkami zviazané mašľou, nad nimi je číslica 50 - nominálna hodnota mince. Pod pravým zväzkom klasov je meno autora návrhu mince „O. ŠPANIEL“.

Hrana je vrúbkovaná. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Nikto, ani štátne a iné verejné pokladnice, nebol povinný prijať viac päťdesiathaliernikov než za 20 Kč. V r. 1932 začali štátne a iné verejné pokladnice prijímať päťdesiathalierniky bez obmedzenia na množstvo.

Po zániku ČSR v marci 1939 mediniklové päťdesiathalierniky dočasne platili v Slovenskej republike do konca mája 1941, v Protektoráte Čechy a Morava do konca septembra 1941 a v obnovenej ČSR až do menovej reformy koncom mája 1953.
Existujú sporné údaje o dátumoch, kedy bola minca daná do obehu, dokedy minca platila v Protektoráte Čechy a Morava a v obnovenej ČSR po druhej svetovej vojne.Referencie
  1. Zákon č. 94/1921 Sb. o ražbě drobných mincí.
  2. CHLAPOVIČ, G. Kremnická mincovňa. História razby československých a slovenských mincí 1921-1992. Nitra: Nadácia Antona Točíka, 2000, 9 s. ISBN 80-901159-5-0.
  3. Nařízení vlády č. 47/1922 Sb. o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.
  4. Vyhláška BÚMF č. 48/1922 Sb. o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích.
  5. PECNÍK, M. Peňažníctvo na Slovensku v rokoch 1939-1945. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14. – 15. apríla 2005. Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB a Ústav vedy a výskumu UMB, 2005, s. 64-73.
  6. Vyhláška m. f. č. 24/1945 Sb. o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem.
  7. PANOC, L. Slovenská korunová mena rokov 1939 - 1945. In: Humenský Numizmatik, SNS Humenné 2., 2009.
  8. Zákon č. 41/1953 Sb. o peněžní reformě.
  9. BIĽAK, M. a M. JÍZDNÝ. Zberateľský katalóg mincí Československa 1980. 2. uprav. a dopln. vyd. Košice: SNS, 1981.
  10. Vyhláška m. f. č. 267/1941 Sb. o stažení drobných mincí korunové měny po 50, 25 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 a 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem, jakož i o zkrácení výměnné lhůty korunových mincí a niklových pětikorun.


Revidované 25.9.2012; 9.12.2012; 2.7.2014