LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1984 Antonín Zápotocký

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_100K20_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#115 N#156
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 16.11.1984 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Simota
reverz: Ján Simota
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét A. Zápotockého, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1984 - - 15,6 26,- - 76 + 4 proof

K 100. výročiu narodenia Antonína Zápotockého bola v novembri 1984 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 66/1984 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je národný umelec Ján Simota.

Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je umiestnené označenie hodnoty, vľavo číslo „100“, vpravo skratka „Kčs“.

Na rube stokorunáka je portrét Antonína Zápotockého. Jeho meno „ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ“ je v opise vpravo, letopočty „1884“ a „1984“ rozdelené vetvičkou vavrínu sú v opise vľavo. Autorova značka „S“ je pod portrétom dole.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 4 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 16 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013