LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 50 Sk 2003 Cyril a Metod, bankovka

Pamätná minca, strieborná; 10. výročie zriadenia NBS
images/coins/SR2_50K_b.png
Katal.číslo: KM#68 N#ZSK_9
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 26,63 g (+0,53 g)
Priemer: 52,8x28,2 mm
Hrúbka:
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: obdĺžnik
Platnosť od: 10.11.2003 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Cyril a Metod
reverz: Dve ruky
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - - 6p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 10. výročia zriadenia Národnej banky Slovenska a prechodu na slovenskú menu bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 431/2003 Z. z. vydaná do obehu pamätná strieborná minca s motívom bankovky v nominálnej hodnote 50 Sk. Súčasne boli do obehu vydané pamätné mince s motívmi slovenských bankoviek v nominálnej hodnote 20 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1000 Sk a 5000 Sk. Pamätné mince boli vydané ako súbor siedmich mincí obdĺžnikového tvaru vo vyhotovení určenom na zberateľské účely. Národná banka Slovenska začala súbor mincí predávať 19.12.2003[3] za cenu 12 tisíc Sk (398,33 €).

Autorom návrhu päťdesiatkorunovej bankovky je akademický maliar Jozef Bubák.

Autorom reliéfneho prepisu lícnej strany bankovky je Štefan Novotný.

Na líci päťdesiatkorunáka v pravej časti mincového poľa je na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr vyobrazený fiktívny portrét svätého Cyrila z profilu a portrét svätého Metoda spredu (ďalej len „dvojportrét“). V spodnej časti vľavo od dvojportrétu sú v dvoch riadkoch mená zobrazených osobností „SV. CYRIL A SV. METOD“. Vľavo hore od dvojportrétu je veľké číslo „50“ označujúce nominálnu hodnotu mince a pod ním zdola nahor v dvoch riadkoch slovné označenie nominálnej hodnoty mince „PÄŤDESIAT SLOVENSKÝCH KORÚN“. V pravom dolnom rohu mince je v smere zdola nahor umiestnené malé číslo „50“, nad ním je skratka názvu slovenskej koruny „Sk“, vedľa ktorej je vyobrazený kríž a v pravom hornom rohu je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku. Pod dvojportrétom je vodorovne umiestnené písmeno „A“ a číslo „12345678“, ktoré sú v zvislom smere zhora nadol umiestnené aj vľavo od veľkého čísla „50“. Pri ľavom okraji päťdesiatkorunáka je v smere zdola nahor umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“.

Autorkou reliéfneho prepisu rubovej strany bankovky je Mária Poldaufová.

Na rube päťdesiatkorunáka na pozadí reliéfnych geometrických štruktúr sú zobrazené dve ruky, medzi ktorými je sedem písmen staroslovienskej abecedy – hlaholiky. Medzi prstami rúk sa prelína zrkadlovo obrátená silueta stredovekého kostola z Dražoviec. V pravej dolnej časti je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je zhora nadol veľké číslo „50“. V ľavom hornom rohu mince je naznačený kosodĺžnik znázorňujúci sútlačovú značku a v ľavom spodnom rohu je malé číslo „50“. Pri pravom okraji je v smere zhora nadol umiestnený názov centrálnej banky „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“ a vľavo od neho sú v rovnakom smere faksimile podpisov guvernéra Národnej banky Slovenska Mariána Juska a vrchného riaditeľa peňažného úseku Národnej banky Slovenska Jána Mathesa. Vľavo od nich je v smere zhora nadol text „V BRATISLAVE“ a letopočet razby „2003“.

Hrany päťdesiatkorunáka sú hladké.

Vyrobených bolo 6 tisíc mincí vo vyhotovení proof, len pre sady mincí.
Revidované 4.10.2012; 25.06.2013