LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2002 Vlkolínec

Pamätná minca, strieborná; Svetové dedičstvo UNESCO
SR2_200K25_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#62 N#MPSK_37
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,8 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápisy do hĺbky „WORLD HERITAGE" a „PATRIMOINE MONDIAL“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 15.04.2002 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Pavel Károly
reverz: Pavel Károly
Popis averz: Zrubový dom, znak a názov štátu, rok
reverz: Zrubová zvonica, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2002 - - 26,- 45,5 - 11,5 + 2,8p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 900 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bola v apríli 2002 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 153/2002 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry“.

Autorom návrhu oboch strán mince je Pavel Károly.

Na líci dvestokorunáka v kompozícii časti prierezu kmeňa stromu s letokruhmi je vyobrazený zrubový dom. V pravej hornej polovici mince je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a pod ním letopočet razby „2002“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince.

Na rube dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená zrubová zvonica v pozadí s časťou prierezu kmeňa stromu s letokruhmi. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji mince. Vpravo od zrubovej zvonice je nápis „VLKOLÍNEC“ a pod ním v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Pavla Károlyho „PK“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené vľavo od zrubovej zvonice.

Na hrane dvestokorunáka sú pomlčkami oddelené nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE MONDIAL“.

Vyrobených bolo 11 500 mincí v bežnej kvalite a 2 800 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 900 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 18.06.2013