LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1985 Petr Brandl

Pamätná minca, strieborná; 250. výročie úmrtia
CSSR_100K24_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#120 N#161
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 31.05.1985 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét P. Brandla, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1985 - - 13,- 26,- - 71 + 4 proof

K 250. výročiu úmrtia maliara Petra Brandla bola koncom mája 1985 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 31/1985 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Vladimír Oppl.

Na líci pamätného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavretom ovále názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je uprostred portrét Petra Brandla a v neuzavretom ovále medzi dvoma barokovými ozdobami vľavo meno „PETR BRANDL“, vpravo medzi troma obdobnými ozdobami sú letopočty „1735“ a „1985“. Autorova značka „V.O“ je umiestnená vedľa portrétu vľavo dole.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 75 tisíc kusov, z toho 4 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 15 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013