LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 5 h 1923 Karlov most

Obehová minca, mosadzný päťhaliernik
CSR1_5h_1928.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#6 N#2 BJ#2
Zloženie: Cu 92% Zn 8%
Hmotnosť: 1,67 g
Priemer: 16 mm
Hrúbka: 1,1 mm
Hrana: hladká
Farba: medenočervená až bronzovohnedá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 10.08.1923 [2]
do: 30.12.1942 v SR [4, 6]
30.09.1941 v Prot. ČaM [16]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: Karlov most, nominál
5 h z roku 1924 je veľmi vzácny
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1923 0,4     1,5      5,1 - - 37 800
1924 - 5 600,- 11 000,- - RRRR  0,010
1925 0,4     1,8      7,5 - - 12 000
1926 4,8    25,-     85,- - RR  1 084
1927 0,4     2,-      8,8 - -  8 916
1928 0,5     2,-      7,5 - -  5 320
1929 0,4     1,9      6,2 - - 12 680
1930 3,7    19,-     67,- - RR  5 000
1931 0,4     1,9      6,8 - -  7 448
1932 3,7    16,-     50,- - R  3 556
1938 0,4     1,9      5,7 - - 10 996
Pozor na falzifikáty a repliky (novorazby) s rokom 1924.

Mosadzné päťhalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v r. 1923. Do obehu sa dostali v auguste 1923, ako predposledné (piate) zo sústavy drobných mincí, ktorá bola vybudovaná na základe zákonov č. 94/1921 Zb. (20 h, 50 h, 1 Kč) a č. 195/1922 Zb. (10 h, 5 h, 2 h).

Autorom návrhu oboch strán päťhaliernika je Otakar Španiel.

Na lícnej strane mince je malý znak republiky Československej. Pod štátnym znakom je rok výroby. Pred a za rokom je štvorcípa hviezda. V opise do kruhu je text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Text sa začína vľavo a končí vpravo od roku výroby.

Na rubovej strane mince je Karlov most v Prahe. Zobrazené sú tri mostné piliere, na každom je socha. Pod prostredným pilierom mosta sú vlny Vltavy prekryté kruhom, v ktorom je čislica „5“ udávajúca nominálnu hodnotu mince. Značka autora (písmeno „S“ v kruhu a mäkčeň nad kruhom) je na moste, medzi pravým pilierom a obrubou mince.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Nikto, ani štátne a iné verejné pokladnice, nebol povinný prijať viac päťhaliernikov než za 10 Kč. V r. 1932 začali štátne a iné verejné pokladnice prijímať päťhalierniky bez obmedzenia na množstvo.

Mosadzné päťhalierniky razili v Kremnici aj v rokoch 1924 až 1932 a v r. 1938. Vyrobených bolo takmer 105 mil. päťhaliernikov. V obehu boli viac ako 19 rokov.


Po zániku ČSR v marci 1939 tieto mosadzné päťhalierniky platili:
 • v Slovenskej republike do konca r. 1942 [4, 6] ;
 • v Protektoráte Čechy a Morava do 30. septembra 1941.
  V r. 1939 mincovňa v Kremnici dodala do protektorátu takmer 2 mil. kusov [4, 12] .


Päťhaliernik 1924

je najvzácnejšia československá obehová minca. Skutočný počet pravých, v Kremnici vyrazených 5 haliernikov s rokom 1924, nie je známy. Mincovňa uvádza iba počet 5 hal. mincí vyrazených v roku 1924, ale počiatkom tohoto roku bolo použité ešte razidlo s rokom 1923 a koncom roka nové razidlo s rokom 1925. Tradujú sa dve domnienky v súvislosti s malým počtom týchto mincí:
 • Podľa jednej, počas razby novej série päťhaliernikov prasklo razidlo. Celá emisia bola zrušená a takmer všetky vyrazené mince zničené. Existuje variant tejto domnienky, podľa ktorého boli vyrazené kusy (10 až 100) darované vysoko postaveným členom mincovne a vlády. Niekoľko málo kusov sa našlo aj v obehu  [7] .
 • Podľa druhej, bolo päťhaliernikov s rokom 1923 vyrobených taký veľký počet, že ich bolo v obehu dostatok a v nasledovnom roku boli päťhalierniky razené len v obmedzenom množstve pre dokumentačné a zberateľské účely  [8] .

Vzácnosť a vysoká cena tejto mince motivujú výrobcov falzifikátov a replík.


Falzifikáty

Známe sú falzifikáty vyrobené ryteckou úpravou roku razby [9] .
Pozor si treba dávať aj na rôzne falzifikáty ponúkané na internete [10] .


Repliky

V roku 1999 razila mincovňa v Jablonci n.N. repliku v počte 1000 ks z galvanicky pomedeného tombaku (CuZn 80:20), s priemerom 16,2 mm a hmotnosťou 2,9 g. Replika má značku pod oblúkmi mosta ČM a R99 [11] .

V roku 2000 vydala mincovňa v Kremnici repliku v počte 1000 ks z CuZn (90:10) s priemerom 16 mm a hmotnosťou 2,11 g [11] . Replika je označená na lícnej strane; medzi štátnym znakom a rokom „1924“ je vyrazený rok razby repliky „R 2000“.

Pravdepodobne mníchovská súkromná mincovňa vyrazila neznámy počet kusov repliky z mosadze, s priemerom 16 mm. Na moste je zavináč, ktorý umožňuje rozpoznať repliku. [15] .

V roku 2007 razila Česká mincovňa repliku v počte 300 ks v kvalite proof zo zlata (99,99%). s priemerom 22 mm a hmotnosťou 7,78 g [13] .

V roku 2007 ČM vydala 2500 ks sád obehových mincí ČR vrátane striebornej (99,9%) repliky 5 h 1924 s priemerom 24,5 mm a hmotnosťou 10,33 g [14] .
Existujú sporné údaje o dátume, odkedy bola minca platná, dokedy bola platná v Protektoráte Čechy a Morava, hmotnosti, zložení a priemere mince.


Referencie
 1. Zákon č. 195/1922 Sb. o ražbě dalších drobných mincí.
 2. Vládní nařízení č. 166/1923 Sb. o vydání pětníků měny československé.
 3. Vyhláška BÚMF č. 167/1923 Sb. o vydání pětníků měny československé.
 4. BIĽAK, M. a M. JÍZDNÝ. Zberateľský katalóg mincí Československa 1980. 2. uprav. a dopln. vyd. Košice: SNS, 1981, s. 43.
 5. CHLAPOVIČ, G. Kremnická mincovňa. História razby československých a slovenských mincí 1921-1992. Nitra: Nadácia Antona Točíka, 2000, s. 12. ISBN 80-901159-5-0.
 6. PECNÍK, M. Peňažníctvo na Slovensku v rokoch 1939-1945. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14. – 15. apríla 2005. Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB a Ústav vedy a výskumu UMB, 2005, s. 64-73. ISBN 80-8083-147-5.
 7. KOLÁŘ, J. Nejcennější mince ČSR prodána za 320 000 Kč. Mince & Numismatika [online]. Brno: J. Kolář, 21.11.2008 [cit. 2012-10-06]. Dostupné z:
  http://www.czmince.cz/5-haler-1924-nejcenejsi-mince-za-320-000-kc/
 8. Vzácné české mince. Detektor kovu v rukou Lovce Pokladů [online]. Jílové u Prahy: Marek Mlejnský - výroba, servis a prodej detektorů kovu, 12.6.2008 [cit. 2012-10-06]. Dostupné z:
  http://www.lovecpokladu.cz/home/vzacne-ceske-mince-1076
 9. Pětihaléř 1924: porovnání letopočtu 24 na původní a upravené minci. Pavlova encyklopedie P-NUMISMATIKA [online]. P-numismatika 2005-2009 [cit. 2012-10-06]. Dostupné z:
  http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20120925165531/http://p-numismatika.cz/images/kapitola_12/falzum.jpg
 10. Czechoslovakia 5 haler 1924 copper. Jinghuashei Coins, 1.10.2010 [cit. 2012-10-06]. Dostupné z:
  http://www.jinghuashei.com/html/product/10100119394559645.html
 11. 5 haléřů z roku 1924. Stribrnak.cz. 30.11.2007 [cit. 2012-10-06]. Dostupné z:
  http://stribrnak.cz/5-haleru-1924/
 12. PANOC, L. Slovenská korunová mena rokov 1939 - 1945. In: Humenský Numizmatik, SNS Humenné 2., 2009.
 13. Pamětní medaile ke 14. výročí České Mincovny [zlatá replika 5 h 1924]. Praha: Zlaté Mince - Numismatika, 2007 [cit. 2013-05-30]. Dostupné z: .
  http://www.zlate-mince.cz/CRM_5_Hal.htm
 14. Sada oběžných mincí ČR 2007 proof včetně repliky 5 hal. r. 1924. Praha: Zlaté Mince - Numismatika, 2007 [cit. 2012-10-06]. Dostupné z: .
  http://www.zlate-mince.cz/CR_Obezne_mince_2007_Proof.htm
 15. Mince na území ČSR po r.1918-1992 [mníchovská replika 5 h 1924]. Mince a bankovky - stránky pro sběratele. Tábor: V. Bolf, 2014 [cit. 2014-30-06]. Dostupné z: .
  http://www.mincebolf.cz/Prebmincenase.htm
 16. Vyhláška m. f. č. 267/1941 Sb. o stažení drobných mincí korunové měny po 50, 25 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 a 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem, jakož i o zkrácení výměnné lhůty korunových mincí a niklových pětikorun.


Revidované 6.10.2012; 9.12.2012; 27.4.2013; 1.7.2014