LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1993 Ján Kollár

Pamätná minca, strieborná; 200. výročie narodenia
SR2_200K1_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#20 N#MPSK_3
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±1%)
Priemer: 34 mm
Hrúbka:
Hrana: do hĺbky – „SLÁVME SLÁVNE
SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 30.12.1993 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vojtech Pohanka
reverz: Vojtech Pohanka
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Mína
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 19,5 39,- - 35 + 2p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 10 765 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3] ;

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Kollára bola koncom roka 1993 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 302/1933 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Vojtech Pohanka.

Na líci dvestokorunáka je v strede mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Vedľa štátneho znaku v rozdelenom riadku je označenie hodnoty „200 Sk“. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch umiestnený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Letopočet razby „1993“ je pri spodnom okraji mince.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazenie metaforického portrétu Míny ako symbolu celoživotného osobného a básnického ideálu Jána Kollára. Meno a priezvisko „JÁN KOLLÁR“ a letopočet jeho narodenia a úmrtia „1793.1852“ sú umiestené v dvoch riadkoch pod portrétom Míny. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami je umiestnená pod letopočtami. Iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“ sú umiestnené pri okraji mince vpravo od portrétu Míny.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH“.

Vyrobených bolo 35 tisíc mincí v bežnej kvalite a 2 tisíc v kvalite proof. Demonetizovaných bolo 10 765 mincí v bežnej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 11.11.2012; 14.06.2013