LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 25 Kčs 1968 Národné múzeum

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie založenia
CSSR_25K1_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#64 N#113 BJ#80
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 16 g (±1%)
Priemer: 34 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 24.04.1968 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Knobloch
reverz: Milan Knobloch
Popis averz: Znak a názov štátu
reverz: Nár.múzeum, nominál, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1968 - 5.85 11,7 52,- - 51 a)

Pamätný strieborný dvadsaťpäťkorunák bol vydaný na jar 1968 vyhláškou ministra financií č. 51/1968 Zb. k 150. výročiu založenia Národného múzea v Prahe.

Autorom návrhu mince je akademický sochár Milan Knobloch.

Na líci pamätného strieborného dvadsaťpäťkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, pod ním v troch vodorovných riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“, úplne dole lipová vetvička v kvete. V neuzavretom kruhu je umiestnený latinský opis „PATRIAE DECORI CIVIBUS EDUCANDIS“ (vlasti na ozdobu - občanom na poučenie).

Na rube mince je zobrazená budova Národného múzea v Prahe z vtáčej perspektívy. V neuzavretom kruhu je opis „NÁRODNÉ MÚZEUM 1818-1968“, dole pod budovou vpravo je označenie hodnoty „Kčs 25“. V pravej dolnej časti zobrazenej budovy je meno autora „M. KNOBLOCH“.

Hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentálnym vlysom z krížikov v dvoch polohách.

Vyrobených bolo viac ako 56 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 32 rokov.
Revidované 4.10.2012; 16.05.2013