LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2003 Jozef Škultéty

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie narodenia
SR2_200K29_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#66 N#MPSK_40
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,9 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.11.2003 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Matica slovenská, znak a názov štátu, rok
reverz: J. Škultéty, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - 26,- 45,5 - 8,8 + 2,7p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 500 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 150. výročia narodenia správcu Matice slovenskej, jazykovedca a literárneho historika a kritika Jozefa Škultétyho bola v novembri 2003 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 200/2003 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Miroslav Ronai.

Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená druhá budova Matice slovenskej v Martine, nad ktorou je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „Slovenská republika“ je v dvoch riadkoch pod budovou Matice slovenskej a pod názvom štátu je letopočet razby „2003“.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Jozefa Škultétyho, pod ktorým je umiestnené meno a priezvisko „Jozef Škultéty“ a pod nimi sú letopočty „1853 • 1948“ označujúce rok jeho narodenia a rok jeho úmrtia. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Miroslava Ronaia „MR“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri ľavej spodnej časti portrétu.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený ornamentom.

Vyrobených bolo 8 800 mincí v bežnej kvalite a 2 700 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 500 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 18.06.2013