LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 100 Kčs 1990 Bohuslav Martinů

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSFR_100K2_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#142 N#182
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 01.12.1990 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ladislav Kolář
reverz: Ladislav Kolář
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét B. Martinů, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1990 - - 19,5 28,6 - 63 + 2p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 10 288 + 600p

Pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Bohuslava Martinů bola koncom septembra 1990 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 482/1990 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Ladislav Kolář.

Na líci pamätného stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty „100 Kčs“. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri okraji mince.

Na rube pamätnej mince je portrét Bohuslava Martinů. Jeho meno „BOHUSLAV MARTINŮ“ je v opise vľavo. Vpravo od portrétu je husľový kľúč a pod ním v dvoch riadkoch letopočty „1890 – 1990“. Autorova značka „LK“ je vpravo od portrétu pod letopočtami.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 65 tisíc kusov, z toho 2 tisíce v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 9 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000. Demonetizovaných bolo 10 888 kusov, z toho bolo 600 mincí v kvalite proof. [4]
Revidované 4.10.2012; 07.06.2013