LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 2 d 1923 Svätý Václav

Obchodná minca, zlatý dvojdukát
CSR1_2d_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#9 N#17 BJ#D3
Zloženie: Au 98,6% Cu 1,4% (±0,1% Au)
Hmotnosť: 6,982 g (±0,1%)
Priemer: 25 mm
Hrúbka:
Hrana: jemne vrúbkovaná
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 23.10.1923
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jaroslav Benda,
Otakar Španiel
reverz: Jaroslav Benda,
Otakar Španiel
Popis averz: Svätý Václav spredu
reverz: Znak a názov štátu
Dvojdukát 1923, 1929 - 1938
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1923   275,-   500,-    640,- - - 4,000 
1929   275,-   550,-    680,- - - 3,262 
1930   275,-   860,-  1 100,- - RRR ?
1931   275,-   550,-    680,- - - 2,994 
1932   275,-   500,-    640,- - - 5,496 
1933   275,-   500,-    640,- - - 4,671 
1934   275,-   550,-    730,- - R 2,403 
1935   275,-   530,-    730,- - R 2,577 
1936   390,-   780,-  1 170,- - RRR 0,819 
1937 3 900,- 9 750,- 78 000,- - RRRR 0,008 
1938   910,- 3 250,- 10 400,- - RRRR 0,014+
+ 172 kusov za Slov. štátu

Zlaté dvojdukáty začala mincovňa raziť v r. 1923.

Autormi návrhu mince sú Jaroslav Benda a Otakar Španiel

Na lícnej strane mince je svätý Václav spredu. V pravej ruke drží prápor a v ľavej štít. Po stranách sv. Václava sú značky autorov vľavo „O.Š.“, vpravo „B.“. Pod Václavom je malá ozdoba. V opise je text „NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM I BUDOUCÍM“. Text sa začína vľavo a končí vpravo od už spomínanej ozdoby.

Na rubovej strane mince je malý znak Československej republiky (český lev so slovenským znakom na hrudi) ohraničený štítom. Po bokoch znaku sú lipové listy a kvety. Pod znakom je medzi dvomi malými ozdobami číslica „2“, ktoré rozdeľujú rok razby na dve časti, vľavo sú číslice „19“ a vpravo zvyšok letopočtu. Text v opise „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ sa začína vľavo a končí vpravo od roku razby.

Hrana je jemne vrúbkovaná. Okolo okraja na oboch stranách mince je perlovec.

Podľa zobrazeného svätca sa tiež nazýva aj Svätováclavský dukát. Nikdy nebol zákonným platidlom, t. j. nikto nemal povinnosť ho prijať. Bola (a je) to obchodná minca používaná podľa dohody zmluvných strán. Bol to obľúbený darček pri rôznych príležitostiach.

Tieto dukáty sa razili nielen pre štát, ale aj na súkromné účely [3].

Obchodné zlaté dvojdukáty sa razili v rokoch 1923 a 1924 - 1938. Pre potreby tzv. slovenského štátu bolo 17.6.1939 [4] vyrazených 172 kusov razidlom s rokom 1938. Pred vojnou bolo spolu vyrazených 26416 kusov.

Posledné českoslovenké zlaté dvojdukáty s motívom sv. Václava sa razili v r. 1951.
Revidované 4.10.2012