LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 2 h 1923 Karlov most

Obehová minca, zinkový dvojhaliernik
CSR1_2h.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#5 N#1 BJ#1
Zloženie: Zn
Hmotnosť: 2 g
Priemer: 17 mm
Hrúbka: 1,6 mm
Hrana: hladká
Farba: striebristá, modrý nádych
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 17.03.1924 [2]
do: 31.12.1928 [4]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: Karlov most, nominál
Jediný dvojhaliernik razený v ČSR
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1923 6,14 12,25 21,79 - 4  2 700
1924 2,73  6,83 13,65 - 1 17 300
1925 6,75 13,00 22,64 - 5  2 000
V zachovalosti 0/0 sú vzácne, lebo ľahko korodujú.

Zinkové dvojhalierniky začala mincovňa v Kremnici raziť v r. 1923. Do obehu sa dostali v marci 1924, ako posledné zo sústavy drobných čsl. obehových mincí, ktorá bola vybudovaná na základe zákonov č. 94/1921 Zb. (20 h, 50 h, 1 Kč) a č. 195/1922 Zb. (10 h, 5 h, 2 h).

Autorom návrhu oboch strán dvojhaliernika je Otakar Španiel.

Na lícnej strane mince je malý znak republiky Československej. Pod štátnym znakom je rok výroby. Pred a za rokom je štvorcípa hviezda. V opise do kruhu je text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Text sa začína vľavo a končí vpravo od roku výroby.

Na rubovej strane mince je Karlov most v Prahe. Zobrazené sú tri mostné piliere, na každom je socha. Pod mostom je 11 vlnoviek znázorňujúcich vlny Vltavy. Pod prostredným pilierom mosta sú vlnovky prekryté kruhom, v ktorom je číslica „2“ udávajúca nominálnu hodnotu mince. Značka autora (písmeno „S“ v kruhu a mäkčeň nad kruhom) je nad mostným oblúkom medzi pravým pilierom a obrubou mince.

Hrana mince je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Dvojhaliernik mal najnižšiu nominálnu hodnotu v sústave drobných obehových mincí prvej ČSR. Kým ostatné mince razené v ČSR boli z kvalitných kovových materiálov, dvojhaliernik bol z lacného a rýchlo korodujúceho zinku. Už vtedy sa venovala veľká pozornosť voľbe kovu, aby nebola cena kovu, z ktorého je minca, vyššia ako nominálna hodnota mince. Sú to jediné dvojhalierniky razené po vzniku ČSR, v neskorších sústavách drobných mincí sa dvojhalierniky už nevyskytovali.

Zinkové dvojhalierniky boli zákonnými peniazmi. Štátne a iné verejné pokladnice boli povinné prijímať dvojhalierniky len do celkovej hodnoty 2 Kč. V súkromnom styku nikto nebol povinný prijať viac dvojhaliernikov než za 1 Kč.

Platnosť dvojhaliernikov sa skončila v r. 1928 [4] . Pre príliš nízku hodnotu sa prakticky prestali používať a už boli nepotrebné. Vyrobených bolo cca 22 mil. kusov, v obehu boli menej ako päť rokov.

Po vzniku ČSR dočasne platili aj rakúsko-uhorské (bronzové a železné) dvojhalierniky, ktoré stratili platnosť 5.12.1924.

Revidované 21.4.2012; 6.10.2012; 11.11.2012; 8.12.2012; 27.04.2013; 22.04.2014