LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1994 D-Day

Pamätná minca, strieborná; 50. výročie vylodenia v Normandii
SR2_200K4_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#23 N#MPSK_6
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±1%)
Priemer: 34 mm
Hrúbka:
Hrana: „SLOVÁCI PROTI FAŠIZMU"
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 16.8.1994 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Imrich Svitana
reverz: Imrich Svitana
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: „D-DAY", „6.6.1944", vlny
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1994 - - 26,- 130,- - 35 + 2,6p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 10 550 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3] ;

Pri príležitosti 50. výročia protifašistického vystúpenia slovenského národa a 50. výročia vylodenia Spojencov v Normandii bola koncom augusta 1994 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 211/1994 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Imrich Svitana.

Na líci dvestokorunáka je zobrazená silueta letiaceho vtáka v podobe písmena „V“. Plocha krídiel je vyplnená päťdesiatimi lipovými listami, ktoré sú symbolom slovanskej vzájomnosti a pripomínajú päťdesiate výročie ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa. V strede hornej časti krídiel je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Nad štátnym znakom pri hornom okraji mince je bojové heslo „MOR HO!“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v opise pri okraji mince zľava doprava. Pod ľavým krídlom je dátum začatia ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa „29.8.1944“ a pod pravým krídlom v dvoch riadkoch je označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. V spodnej časti siluety je umiestnený letopočet razby „1994“. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami a iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Imricha Svitanu „IS“ sú umiestnené pri spodnom okraji mince.

Na rube dvestokorunáka je zobrazená silueta krídiel lietadla v tvare písmena „V“ po stranách so symbolmi výsostných znakov a identifikačných terčov spojeneckých vojsk. Začatie invázie spojeneckých vojsk vo Francúzsku symbolizuje v strede mince umiestnený znak 312. Československej stíhacej perute vo Veľkej Británii; pod týmto znakom je umiestnený dátum „6.6.1944“ a pri hornom okraji je nápis „D-DAY“. Pri dolnom okraji mince sú zobrazené štylizované vlny, v ktorých strede sú umiestnené siluety ponárajúcich sa zostrelených nepriateľských lietadiel v tvare písmena „V“.

Na hrane pamätného strieborného päťstokorunáka je nápis „SLOVÁCI PROTI FAŠIZMU“.

Vyrobených bolo 35 tisíc mincí v bežnej kvalite a 2600 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 10 550 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 12.10.2012; 15.06.2013