LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1978 Z. Nejedlý

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
CSSR_50K11_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#90 N#135 BJ#102
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 30.12.1977 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Petr Formánek
reverz: Petr Formánek
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét Z. Nejedlého, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1978 - 5.53 8,78 14,95 - 75 + 5 proof

K 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého bola koncom roka 1977 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 105/1977 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Petr Formánek.

Na líci pamätnej striebornej mince je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava v dvoch neuzavretých kruhoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50 Kčs“ je umiestnené v dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom.

Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je portrét Zdeňka Nejedlého v pravom profile. Jeho meno „ZDENĚK NEJEDLÝ“ a letopočty „1878-1978“ sú v troch riadkoch vľavo pod portrétom. Autorova značka „F“ je umiestnená vľavo od dolného okraja goliera.

Hrana mince je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 22 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 25.05.2013