LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1975 S. K. Neumann

Pamätná minca, strieborná; 100. výročiu narodenia
CSSR_50K8_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#83 N#130 BJ#97
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 12.05.1975 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: František David
reverz: František David
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Profil S. K. Neumanna, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1975 - 5.53 8,78 14,95 - 55 + 5 proof

K 100. výročiu narodenia Stanislava Kostku Neumanna bola v máji 1975 vydaná vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 48/1975 Zb. pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je akademický sochár František David.

Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený pozdĺž zvislých strán štítu štátneho znaku a pod jeho základňou. Pod slovom „REPUBLIKA“ je umiestnené v jednom riadku označenie hodnoty „50 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je pravý profil Stanislava Kostku Neumanna. Jeho meno „S.K.NEUMANN“ je umiestnené v opise vľavo od portrétu. V pravej hornej časti obvodu mince sú v opise umiestnené letopočty „1875 - 1975“. Autorova značka „D“ je umiestnená v úrovni dolného okraja portrétu.

Hrana je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 29 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 25.05.2013