LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 1997 Banská Štiavnica

Pamätná minca, zlatá; Svetové dedičstvo UNESCO
SR2_5000K1_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#36 N#ZSK_2
Zloženie: Au 90% Ag 10% (±0,1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,1%)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,5 mm (±0,15 mm)
Hrana: jemne vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 30.11.1996 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Virčík
reverz: Milan Virčík
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, parný stroj
reverz: Kostol sv. Kataríny, radnica
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1997 - - - 422,5 - 8p   
p - špičková kvalita (proof)

Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 342/1996 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 13.12.1996.[3]

Autorom návrhu oboch strán mince je Milan Virčík.

Na líci päťtisíckorunáka je v pravej hornej polovici mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ním je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „5000 Sk“. V ľavej hornej polovici mincového poľa je vyobrazená technická pamiatka – atmosférický parný stroj. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je pod označením nominálnej hodnoty a vyobrazením atmosférického parného stroja. V ďalšom riadku je uprostred uvedený letopočet razby „1997“ a pod ním štylizované iniciálky autora návrhu päťtisíckorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami.

Na rube päťtisíckorunáka sú vyobrazené architektonické dominanty historickej mestskej pamiatkovej rezervácie Banskej Štiavnice. Vpravo od spodného okraja mince je kostol sv. Kataríny, v pozadí veža Starého zámku a budova radnice. Uprostred je súsošie morového stĺpa svätej Trojice (ďalej len „morový stĺp“) a vľavo Klopačka. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je umiestnený v troch riadkoch v hornej polovici mincového poľa vpravo od morového stĺpa. Názov mesta „BANSKÁ ŠTIAVNICA“ je v dvoch riadkoch pod morovým stĺpom a erb mesta vpravo od neho.

Hrana päťtisíckorunáka je jemne vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 8 tisíc mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 21.06.2013