LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 20 eur 2011 Trnava

Zberateľská minca, strieborná; Pamiatková rezervácia
SK_20E2.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#118 N#SKSb9
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 27.09.2011[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Roman Lugár
reverz: Roman Lugár
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
Trnavská univerzita
reverz: Nominál, architektonické pamiatky
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
201123,025,842,355,0108,15  
2011  -   -   - 60,0109,95 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 20 000 ks.


V septembri 2011 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 20 eur s temtikou pamiatkovej rezervácie Trnava.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je Mgr. art. Roman Lugár.

Na lícnej strane mince je zobrazená historická veduta Trnavskej univerzity s univerzitným Katedrálnym chrámom sv. Jána Krstiteľa. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Vedľa neho je názov štátu „SLOVENSKO“, pod ktorým sú dve vodorovné linajky a letopočet „2011“.

Na rube zberateľskej euromince je kompozícia vytvorená z trnavských architektonických pamiatok – Synagógy status quo ante, Kostola sv. Anny, Kostola Nanebovzatia Panny Márie, Kostola sv. Jakuba, Baziliky sv. Mikuláša, Mestskej veže na Trojičnom námestí, Kostola Najsvätejšej Trojice, Kostola sv. Jozefa a veže mestských hradieb doplnená zobrazením Panny Márie Trnavskej. V hornej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch text „TRNAVA PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA“, pod ktorým sú dve vodorovné linajky a označenie nominálnej hodnoty mince „20 EURO“. Autorova značka (štylizované iniciálky mena a priezviska autora mince „RL“) a značka mincovne v Kremnici (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) sú v spodnej časti mincového poľa vsadené do kompozície.

Na hrane mince je reliéfny nápis „NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ“. Začiatok a koniec textu je oddelený značkou v tvare štylizovaného kľúča.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.11.2013; 29.01.2016; 28.09.2017