LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 50 Kčs 1991 Piešťany

Pamätná minca, strieborná; tradícia slovenských kúpeľov
CSFR_50K2_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#155 N#187
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 7 g (±1%)
Priemer: 27 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 31.10.1991 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Kúpeľný dom Irma
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1991 - - 9,75 21,45 - 75 + 5 proof

Na pripomenutie bohatej tradície slovenských kúpeľov bola koncom októbra 1991 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 402/1991 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs s motívom Piešťan.

Autorom návrhu pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je akademický sochár Vladimír Oppl.

Na líci pamätnej mince je v hornej časti uprostred štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri okraji mince. Nad štátnym znakom je letopočet „.1991.“. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“.

Na rube pamätného päťdesiatkorunáka je v hornej časti kúpeľný dom Irma. Pod ním na vlnkách znázorňujúcich liečivé pramene je znak mesta Piešťan. Dole pri okraji mince je v opise názov „PIEŠŤANY“. Autorova značka „VO“ je umiestnená vpravo dole pod prvým oknom budovy.

Hrana pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli takmer 9 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 06.06.2013